62/Ckt/19/TJ

Termin składania ofert: 12.04.2019 godz. 12:00

CPV: 39113100-8, 39112000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych w ramach dwóch części

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 2.04.2019 r. pod numerem 531815-N-2019.

Powrót na górę strony