67/Ckt/19/EJ

Termin składania ofert: 15.04.2019 godz. 09:30

CPV: CPV 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1.

Wartość zamówienia: poniżej 144000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych na lata 2019-2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 5.04.2019 r. pod numerem 532849-N-2019.

Powrót na górę strony