54/Ckt/19/KK - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 2019-05-23 godz. 09:50

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 5 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.03.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 063-145978 w dniu 29.03.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4417/details

Powrót na górę strony
Polska Policja