61/Ckt/19/TJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.04.2019 godz. 10:00

CPV: 30197644

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 9.04.2019 r. pod numerem 533327-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja