43/Ctr/19/RG - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 13.05.2019, godz. 9:30

CPV: 09100000-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawy paliw płynnych do pojazdów policyjnych w bezgotówkowym systemie kart paliwowych w latach 2019-2022

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 05.04.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 071-167261 w dniu 10.04.2019 r.

 

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4628/details

Powrót na górę strony
Polska Policja