52/Cut/19/TJ/FBW

Termin składania ofert: 25.04.2019 godz. 11:00

CPV: 24600000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa materiałów wybuchowych oraz systemów inicjujących w ramach projektu PL/2018/PR/0053

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.04.2019 r. pod numerem 532759-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja