64/Cir/19/AP/PMP

Termin składania ofert: 10.05.2019 godz. 09:30

CPV: 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 16.04.2019 r. pod numerem 537389-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja