Termin składania ofert: 20.05.2019 godz. 10:00

CPV: 18223200-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa kurtek służbowych letnich w ramach dwóch zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 12.04.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 076-180260 w dniu 17.04.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4873/details

Powrót na górę strony
Polska Policja