Termin składania ofert: 26.04.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej na potrzeby szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 15.04.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 077-184226 w dniu 18.04.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4983/details

Powrót na górę strony
Polska Policja