91/BF/19/MR - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.04.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników narady szkoleniowej organizowanej przez KGP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.04.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 077-184236 w dniu 18.04.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4855/details

Powrót na górę strony
Polska Policja