Termin składania ofert: 06.05.2019 godz. 10:30

CPV: 75251110-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Konserwacja stałych urządzeń gaśniczych i systemów sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Komendy Głównej Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.04.2019 r. pod numerem536854-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja