85/Cut/19/KK/PMP

Termin składania ofert: 29.05.2019 godz. 10:00

CPV: 35813000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa hełmu odłamko- i kuloodpornego typu ACH lub MICH - w ilości 3 032 szt. w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz 468 szt. w ramach zamówienia opcjonalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.04.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 078-185354 w dniu 19.04.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4965/details 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja