Termin składania ofert: 23.05.2019 godz. 10:00

CPV: 72611000-6, 72591000-4

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD - zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.04.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 078-186821 w dniu 19.04.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4976/details

Powrót na górę strony
Polska Policja