68/Cag/19/EZ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.04.2019 godz. 10:30

CPV: Zadanie 1: 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6; Zadanie 2: 33760000-5; Zadanie 3: 18930000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.04.2019 r. pod numerem 539602-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja