Termin składania ofert: 09.07.2019 godz. 10:00

CPV: 09131100-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa w roku 2019 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100.000 kg

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.05.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 089-212873 w dniu 08.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/5354/details

Powrót na górę strony
Polska Policja