Termin składania ofert: 20.05.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3.

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, konferencyjnych i gastronomicznych w dniach 02-14 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.05.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 091-220489 w dniu 13.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/5401/details

Powrót na górę strony
Polska Policja