Termin składania ofert: 29.05.2019 godz. 12:00

CPV: 18832000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa 415 par trzewików specjalnych w ramach dwóch zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.05.2019 r. pod numerem 549836-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja