Termin składania ofert: 04.06.2019 godz. 10:00

CPV: 30197644-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.05.2019 r. pod numerem 550144-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja