Termin składania ofert: 13.06.2019 godz. 09:30

CPV: 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 31.05.2019 r. pod numerem 554817-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja