158/BŁiI/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.08.2019 godz. 10:50

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakupu usługi wsparcia administracyjnego w trybie SLA dla systemu ZSODE

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.07.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 130-319325 w dniu 09.07.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/6605/details

Powrót na górę strony
Polska Policja