202/Ctr/19/MP/PMP/NFOŚiGW - 2019 - Zamówienia publiczne

202/Ctr/19/MP/PMP/NFOŚiGW

Termin składania ofert: 17.09.2019 godz. 09:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 4 sztuk pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE” dla służb ruchu drogowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 156-384615 w dniu 14.08.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7623/details

Polska Policja