200/BŁiI/19/ESz/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

200/BŁiI/19/ESz/PMP

Termin składania ofert: 02.09.2019 godz. 12:00

CPV: 72230000-6, 48800000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Rozbudowa infrastruktury WAF F5 dla 2 (dwóch) ośrodków na okres minimum 36 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.08.2019 r. pod numerem 586295-N-2019

Polska Policja