214/BŁiI/19/MR/FBW

Termin składania ofert: 30.08.2019 godz. 09:30

CPV: 30214000-2; 30231300-0; 48760000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.08.2019 r. pod numerem 585794-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja