Termin składania ofert: 06.09.2019 godz. 10:00

CPV: 45262510-9, 45310000-3, 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Remont schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem nowego systemu ogrzewania części biegu głównych wejść do budynku KGP Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.08.2019 r. pod numerem 584274-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja