Termin składania ofert: 25.09.2019 godz. 10:00

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup serwisu sprzętu dla systemów użytkowanych w Policji w tym: KSI, STBS, I 24/7, AFIS, FAVI, CODI, DAKTYL, CSI/CWI

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 158-390981 w dniu 19.08.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7670/details

Powrót na górę strony
Polska Policja