Termin składania ofert: 23.09.2019 godz. 09:50

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3 oraz zakup puli maksymalnie 2 000 osobo-godzin wsparcia programistycznego na działania związane z modyfikacją aplikacji i bazy danych Systemu Daktyl 3

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 159-392714 w dniu 20.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https: //kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7599/details

Powrót na górę strony
Polska Policja