Termin składania ofert: 25.09.2019 godz. 09:50

CPV: 32428000-9, 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń szkieletowych w węzłach OSTA sieci OST112.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 161-396015 w dniu 22.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7663/details

Powrót na górę strony
Polska Policja