219/Cut/19/MP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.09.2019 godz. 10:00

CPV: 18444111-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa hełmów lotniczych i masek ochronnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.08.2019 r. pod numerem 588453-N-2019.

Polska Policja