232/BF/19/TJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.09.2019 giodz. 10:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby spotkania organizowanego przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 167-409619 w dniu 30.08.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/7970/details

Polska Policja