231/Cir/19/TJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.09.2019 godz. 11:00

CPV: 45231100-6

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Remont sieci zewnętrznej niskoparametrowej centralnego ogrzewania na terenie obiektu Komendy Głównej Policji położonym przy ul. Taborowej 33c w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 2.09.2019 r. pod numerem 591940-N-2019.

Polska Policja