237/BŁiI/19/RG/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

237/BŁiI/19/RG/FBW

Termin składania ofert: 16.09.2019 godz. 09:30

CPV: 48000000-8, 48820000-2

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup i wdrożenie systemu umożliwiającego automatyczne porównywanie łusek i pocisków, zwanego Automatycznym Systemem Identyfikacji Broni (ASIB)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.08.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 170-414990 w dniu 04.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8055/details

Polska Policja