241/BŁiI/19/ESz/PMP

Termin składania ofert: 27.09.2019 godz. 12:00

CPV: 32420000-3, 30200000-1, 32000000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Rozbudowa systemu dostępowego dla systemów międzynarodowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.09.2019 r. pod numerem 596289-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja