234/BŁiI/19/ESz

Termin składania ofert: 16.10.2019 godz. 10:00

CPV: 72611000-6, 72591000-4

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz systemu CSD – zakup usługi serwisowej SMARTNet w ramach zadania zakup wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 177-431114 w dniu 13.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8270/details

Powrót na górę strony
Polska Policja