Termin składania ofert: 16.10.2019 godz. 09:50

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 177-431088 w dniu 13.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8129/details

Powrót na górę strony
Polska Policja