Termin składania ofert: 23.09.2019 godz. 09:50

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 09-11 października 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 178-434554 w dniu 16.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8322/details

Powrót na górę strony
Polska Policja