Termin składania ofert: 21.10.2019 r. godz. 9:30

CPV: 72268000-1; 32428000-9; 48000000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja systemu AAA sieci OST112 i CSD w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 179-435648 w dniu 17.09.2019

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8348/details

 

Powrót na górę strony
Polska Policja