220/BŁiI/19/AK/FBW

Termin składania ofert: 21.10.2019 godz. 10:00

CPV: 48820000-2

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 4 serwerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Modernizacja platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 180-438001 w dniu 18.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8384/details

Powrót na górę strony