Termin składania ofert: 24.10.2019 godz. 09:50

CPV: 64214400-3, 72400000-4, 64200000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Świadczenie usługi polegającej na stałym dostępie sieci OST 112 do Internetu za pomocą łącza światłowodowego oraz realizacja usługi ochrony infrastruktury operatora sieci OST 112 przed atakami typu DoS i DDoS z sieci Internet przez okres 24 miesięcy (Zadanie nr 1) oraz usługi dołączenia do Węzła Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego PLIX oraz usługi transmisji danych (dzierżawy łącza) o przepływności 1 Gb/s dla potrzeb transmisji danych pomiędzy obiektami w relacji: LIM (Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79) – Komenda Główna Policji (Warszawa ul. Olszewska 6) (Zadanie nr 2)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 183-445928 w dniu 23.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8321/details

Powrót na górę strony
Polska Policja