247/BŁiI/19/EB

Termin składania ofert: 08.11.2019 godz. 10:00

CPV: 72253200-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi wsparcia administracyjnego systemu KSI w ramach puli 9 000 godzin

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.09.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 185-450731 w dniu 25.09.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/8552/details

Powrót na górę strony