276/BF/19/DG/FBW

Termin składania ofert: 15.11.2019 godz. 09:30

CPV: 70220000-9, 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Najem strzelnicy dla funkcjonariuszy Policji na potrzeby realizacji szkolenia praktycznego z zakresu strzelectwa sportowego „Karabin” wraz z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.11.2019 r. pod numerem 618345-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja