Termin składania ofert: 25.11.2019 godz. 09:00

CPV: 30199750-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup kuponów podarunkowych dla pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji oraz Biurze Spraw Wewnętrznych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 15.11.2019 r. pod numerem 621151-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja