291/Ckt/19/TJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.11.2019 godz. 10:00

CPV: 18931100-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 1 000 szt. plecaków

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 222-544053 w dniu 18.11.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9877/details

Polska Policja