288/BF/19/EB - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.11.2019 godz. 10:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

„Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia w dniach 01-13 grudnia 2019 r.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.11.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 223-547424 w dniu 19.11.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/9905/details

Polska Policja