292/BF/19/TJ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.12.2019 godz. 10:00

CPV: 85147000-1

Wartość zamówienia:

Realizacja w 2020 roku usług medycznych – badań, szczepień i innych usług na rzecz członków kontyngentów policyjnych, wydawania zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów

Polska Policja