300/BF/19/ESz - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.11.2019 godz. 12:00

CPV: 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług cateringowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia w podziale na dwa zadania

Polska Policja