304/Cut/19/TJ/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

304/Cut/19/TJ/PMP

Termin składania ofert: 02.12.2019 godz. 11:00

CPV: 35813000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa hełmów odłamko- i kuloodpornych typu ACH lub MICH w wersji "high-cut" z adapterem do montażu noktowizji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.11.2019 r. pod numerem 626359-N-2019.

Polska Policja