323/BŁiI/19/RG

Termin składania ofert: Informacja na Platformie Zakupowej

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Dostawa w ramach umowy ramowej radiotelefonów standardu TETRA z szyfrowaniem TEA2 wraz z uzupełniającym sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym dla programowania

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.01.2020 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2020/S 010-018867 w dniu 15.01.2020 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/11055/details

Powrót na górę strony