Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
49/Ckt/19/MP powyżej 144.000 euro 18443000–6 Produkcja i dostawa furażerek - czapek ćwiczebnych, w ramach trzech zadań 06.05.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Cag/19/AP powyżej 144.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9, 77310000-6 Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków. 07.05.2019 godz. 9:50 pełna treść ogłoszenia
55/BF/19/KK/FBW poniżej 750.000 euro 80533100-0 Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”. 12.04.2019 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
51/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 64212000-5 Zakup usługi telefonii komórkowej 16.04.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
71/BF/19/EB poniżej 750.000 euro 55300000-3 Zakup usługi cateringowej na dzień 11 kwietnia 2019 r. 04.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
56/Ckt/19/TJ powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach dwóch części 06.05.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
57/Ckt/19/AP poniżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 4 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia opcjonalnego 18.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
38/BŁiI/19/ESz powyżej 144.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukowania 26.04.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
46/BŁiI/19/AK/PMP Zakup urządzeń kryptograficznych dla Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN) pełna treść ogłoszenia
44/Ckt/19/EZ poniżej 144.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawy 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia opcjonalnego. 12.04.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony