Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
134/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST112 w OSTA/OSTB w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 2.08.2019 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
144/BF/19/TJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych i hotelarskich dla 43 członków personelu latającego Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP podczas 14-dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych 18.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
124/Ctr/19/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Zakup 24 sztuk pojazdów typu Mała Więźniarka MW 12.07.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
137/Ckt/19/ESz powyżej 144.000 euro 18235300-8 Produkcja i dostawa 4 500 sztuk swetrów 25.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
129/BŁiI/19/RG/POIiŚ powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup 740 radiotelefonów przewoźnych w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 11.07.2019 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
120/Cut/19/DG powyżej 144.000 euro 35331300-3 Zakup granatów w ramach 5 zadań 09.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
135/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39113100-8, 39112000-0 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych 12.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
133/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50312000-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego urządzeń mobilnych współpracujących z systemem AFIS - MorphoTouch i MorphoRapID 12.06.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
95/Cut/19/MP/PMP powyżej 144.000 euro 35200000-0 Dostawa dwóch kompletów zagłuszarek fal radiowych 08.07.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ctr/19/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa 53.szt. pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowany oraz 9 szt. w zamówieniu opcjonalnym 15.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja