2019 - Zamówienia publiczne

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
122/BŁiI/19/AP/PMP powyżej 144.000 euro 30233141-1, 32420000-3, 48000000-8, 48820000-2, 72253200-5 Rozbudowa sprzętowa KSIP pod nowotworzony RW 01.08.2019 godz. 08:50 pełna treść ogłoszenia
136/Cir/19/RG poniżej 144.000 euro 50000000-5, 50531300-9, 50511000-0 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego i wykonanie przeglądów konserwacyjnych i serwisowych urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynkach KGP i CBŚP w Warszawie. 13.06.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
127/Cir/19/AP/PMP poniżej 5.548.000 euro 45000000-7, 45453000-7, 45400000-1, 45421000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45262600-7, 45442100-8, 45450000-6, 45331210-1, 45310000-3, 39000000-2, 71220000-6, 71320000-7 Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika 27.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
116/BŁiI/19/EZ powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja i wdrożenie nowego środowiska PKI dla GETVPN w sieci OST112 oraz wymiana routerów Cisco 7200 realizujących funkcję Kluczy Serwerów w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 03.07.2019 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
84/BF/19/MR/FBW 80510000-2 Zakup kompleksowej usługi szkoleniowej w ramach realizacji projektu pn. "Zwiększenie skuteczności Policji w pozyskiwaniu danych z urządzeń rejestrujących obraz" nr projektu: PL/2018/PR/0056. 7.06.2019 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
126/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 30197644-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawę papieru ksero 04.06.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
100/Ckt/19/TJ poniżej 144.000 euro 39130000-2 Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych 31.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
115/Ckt/19/ESz poniżej 144.000 euro 18832000-0 Dostawa 415 par trzewików specjalnych w ramach dwóch zadań 29.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
113/BF/19/ESz 55320000-9; 55321000-6; 55521200-0 Świadczenie usługi cateringowej w dniu 18 czerwca 2019 roku 28.05.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
109/BŁiI/19/DG/FBW powyżej 144.000 euro 32236000-6 Zakup i wdrożenie systemu radiowej łączności szyfrowanej DMR 01.07.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja